Traumaterapi - NET - EMDR

Traumaterapi - NET - EMDR

Vad är trauma?


Trauma eller posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kan drabba en person som till exempel har upplevt övergrepp, våldtäkt, en olycka, krigstida händelser eller en naturkatastrof. Till traumatiska händelser hör också till exempel allvarliga upplevelser på en intensivvårdsavdelning, en svår förlossning och liknande. Gemensamt för dessa händelser är att det var en allvarlig och hotfull situation där personens liv var i fara eller personens integritet kränktes allvarligt.


Vid posttraumatisk stressyndrom återupplever människor den traumatiska händelsen om och om igen. Känslorna blandas med känslor av rädsla eller ilska. Upplevelsen upprepas ofta i liknande situationer. Återupplevelsen kan triggas (utlösas) av yttre förnimmelser eller händelser som påminner om traumat. Barn och unga kan också drabbas av posttraumatiskt stressyndrom. Däremot behandlar jag inte barn i min praktik.


Andra symtom på posttraumatisk stressyndrom kan inkludera isolering från vänner och familj, sömnsvårigheter och mardrömmar, koncentrationssvårigheter, minnesförlust och andra psykosomatiska besvär.

Behandlingsmetoder vid trauma


Narrative Exposure Therapy (NET)

Narrativ exposureterapi (NET) är en effektiv intervention för att behandla överlevande från stora traumatiska händelser som organiserat våld, tortyr, krig, våldtäkt och barnmisshandel. Vetenskaplig forskning har visat att tre till sex sessioner kan vara tillräckligt för att uppnå betydande lindring. Läs mer om NET här.
EMDR (Eye - Movements)

En annan behandling som också visar god effekt är den så kallade EMDR = "Eye Movement Desensitization and Reprocessing"-terapin. Vid EMDR-terapi bearbetas de traumatiska minnena med en speciell ögonrörelseteknik eller ljudstimulering, genom att man använder en bilateral hjärnstimulering som möjliggör orädd bearbetning av traumatiska händelser Du kan lyssna på en introduktion till bilateral stimulering på Spotify här.

Videomaterial till trauma och traumaterapi