Kognitiv beteendeterapi - KBT

Kognitiv beteendeterapie - KBT


Denna form av terapi är inte i fokus för mitt arbete. Jag föreslår dock alltid så kallade verktyg från beteendeterapin för att stimulera och förbättra patientens eget arbete.


Ordet "kognitiv" kommer från latinets "cognos" och betyder "att känna igen".


Kognitiv terapi handlar om att känna igen tankar, attityder och förväntningar och hur de påverkar våra liv och vårt välmående. Det råder grundläggande enighet om nästan alla former av terapi.


Kognitiv beteendeterapi används mest för specifika - ganska tydligt definierade - problem. Därför arbetar jag i detta sammanhang med olika verktyg som gör det lättare att göra mitt eget arbete och ökar egenintresset. Som regel använder jag den engelskspråkiga sajten "Psychologytools"


https://www.psychologytools.com/ eller verktyg från tyska Beltz-Verlag

https://www.beltz.de/fachmedien/psychologie/therapie_tools.html