Personcentrerad psykoterapi

Personcentrerad terapiMitt psykoterapeutiska förhållningssätt bygger på Carl R. Rogers forskning enligt vilken empati, acceptans och personlig autenticitet/kongruens är nödvändiga förutsättningar för att människor ska kunna utvecklas och förstå sig själv.


Grundpelarna i personcentrerad terapi:


Empati är förmågan att förstå en person som helhet. Det handlar om att känna empati med ord, tonhöjd, ansiktsuttryck, gester och kroppsuttryck för att på detta sätt känna känslor och tankar och reflektera det som upplevts så att en person känner sig djupt förstådd.

Acceptans är förmågan att erkänna någon utan förbehåll eller förutfattade meningar och teorier, och utan att döma. Rogers kallade denna attityd en "ovillkorlig positiv betraktelse".

Autenticitet är förmågan att vara öppen och ärlig i din relation med någon. Denna öppenhet ger tillit, så att "öppning" sker nästan av sig själv. Öppenhet ska inte såra an person, det är bara ett sätt att komma närmare den signifikanta personen.