Mitt Motto

Mitt Motto

Kriser ger alltid livet en ny chans


Kännetecken av en kris är förlust eller sorg. Den inträffar oftast när det händer mycket i livet, ibland till det bättre, ibland till det sämre eller mer smärtsamma.


Det kan hända något som du inte kunnat förbereda dig på, t.ex. Till exempel en olycka, någon som dör, föräldrar som skiljer sig, en vän som flyttar, personen du är med avslutar förhållandet eller tvingas flytta och sedan måste börja något nytt. Å ena sidan är sådana kriser förknippade med lidande och smärta, men ibland öppnar de också upp en ny aspekt av livet som behöver användas. Terapi hjälper till att se denna nya aspekt och att använda chansen kreativt och till fördel för vidareutveckling.


En bra terapeut kan kännas igen av följande kriterier:


● Hen är känslig, tar dig på allvar och kan känna empati utan att döma.

● Hen är full av intresse, nyfikenhet och flexibilitet, utan fördomar

● Hen tror på den helande kraften inom klienten själv.

● Hen kan ta upp känslor, är empatisk, accepterar klienten som hen är och är autentisk, bidrar själv som person.

● Terapeuten ska ha genomgått gedigen utbildning och kunna olika tekniker.

● En psykologisk psykoterapeut som går försiktigt tillväga gör alltid runt 3-4 pass för att klargöra t.ex. Detta kan ofta förtydliga mycket och leda till vissa förbättringar. 50 % av patienterna upplever förbättringar efter 8 sessioner, beroende på svårighetsgraden kan upp till 20 sessioner behövas för att känna en förbättring.