Rådgivning - sorgbearbetnug - parterapi

Parrådgivning 

Rådgivning vid sorg och förlust

Parrådgivning

Att vara i ett förhållande är något de flesta önskar. Detta är dock ofta inte problemfritt. Problemen som uppstår i en relation bygger ofta på kommunikationsproblem.


Ofta talar människor inte längre samma språk. De allra flesta människor som är i ett förhållande delar en gemensam önskan och strävan att få ett bra liv tillsammans. Vägen dit kan ofta skilja sig markant, även om målet ofta är detsamma. Problemen som uppstår bygger ofta på missförstånd. Par pratar om samma sak men på olika sätt och då uppstår missförstånd som ofta leder till bråk och i värsta fall till separation.


När ni väljer parrådgivning har ni en objektiv person i samtalet som kan hjälpa er att hitta en gemensam grund igen.Vad gör vi i parrådgivning?


Varje parkonstellation är unik. Det konkreta arbetet i parrådgivningen anpassas därför innehållsmässigt till respektive pars specifika behov och förutsättningar.


I parrådgivningen förnyas eller omdefinieras den gemensamma grunden för relationen, men hur gör man det?

Fokus ligger inte bara på nuvarande relationsproblem utan även på det förflutna, t ex början av relationen, barnen och alla förändringar som har hänt och som ofta är "ansvariga" för varför saker och ting inte längre är som du skulle vilja ha. dem att vara skulle ha.Och även om det visar sig att relationen inte längre har någon framtid kan en terapeut hjälpa till att hantera detta på ett sådant sätt att bråket inte går över styr och en separation, som också sörjer förlusten, blir resultat.

Rådgivning vid sorg och förlust

Sorg kan ses som en naturlig reaktion på förlust. Död, olycka, separation, arbetslöshet eller allvarlig/kronisk sjukdom är lika allvarliga livshändelser som ibland kräver behandling.


Det verkar finnas krav i varje samhälle att vara stark och sansad och inte visa vad man verkligen känner. Vi får beröm när vi är duktiga och klarar av allt själva och inte är svåra för andra människor.


På så sätt börjar vi dölja vår sorg och elände och tar på oss "skinn av läder" eller döljer våra känslor för att framstå som "normala". Detta förhindrar bearbetningen av sorgen och framstår ofta som ett symptom.


Personcentrerad terapi öppnar för möjligheten att börja bearbeta saknaden så att man kan lära sig att leva med saknaden och hitta ny glädje i livet. Det är aldrig för sent att bearbeta sorg.När kan du behöva sorgsrådgivning?


Här några exempel:


– När föräldrarna dör

– När ett barn dör, hur går livet vidare?

- En abort som inte går att övervinna (t.ex. mot sin egen vilja)

- Förlusten av ett ofött barn

- Förlust av rörlighet efter olycka

- Att leva med allvarliga sjukdomar som MS,

ALS

– Att leva med cancer

- Förlust av livskamrat och vad ska hända härnäst?

- Plötslig död av en släkting

- En nära persons död genom mord

– En närstående är försvunnen, kidnappad eller bortförd

- Livet på hospicet

- livstids fängelse

– Att bli utestängd från familjen

och och och......