Onlineterapi FAQ

ONLINE PSYKOTERAPI - FAQ


 • Vad är ONLINE-Terapi?


Onlineterapi är i princip detsamma som ansikte mot ansikte med en psykologisk psykoterapeut. Terapin sker bara virtuellt.

Alla internetbaserade insatser sammanfattas ofta under begreppet onlineterapi. Läs mer om det här. • Kan Onlineterapi användas i en nödsituation också?


Speciellt nödsituationer eller akut kris kan onlineterapi vara mycket fördelaktigt. Det spelar ingen roll var du är – ett samtal kan ske utan extra resekostnader.. • Är onlineterapi endast avsedd under pandemitider t ex. corona?


Nej, onlineterapi fanns redan före coronapandemin och kommer att fortsätta att göra det även efter pandemin. Fördelen med onlineterapi ligger i att det lokalt oberoende och ger direkta psykologiska stöd.et.. • Behöver man onlineterapi bara om man har stort avstånd till mottagningen eller bor i en annan stad?Även om man inte har en lång resa till en personlig terapisession kan personliga omständigheter (barnomsorg, panikångest) hindra dig från att resa till ett personligt möte. Fysiska funktionsnedsättningar kan också vara ett hinder för ett personligt möte. Onlineterapi gör det också möjligt för dem som är mindre flexibla på grund av sina levnadsvillkor att göra terapi. • Kan onlineterapi också användas som ett alternativ till en träff ansikte mot ansikte?


En del av er kan ha oro för hur den personliga kontakten med mig som psykoterapeut kommer att bli om den sker utan fysiskt kontakt? Forskning visar att det går att bygga en bra och förtroendefull relation i psykologisk distansbehandling. Du känner säkert till tidigare erbjudanden om hjälp med telefonsamtal, t ex från telefonrådgivning på 1177.


Certificate in Online and Telephone Counselling • Hur garanteras kvaliteten och säkerheten för onlineterapi?


Internet-KBT (kognitiv beteendeterapi) är den metod som har mest forskningsstöd för digitala behandlingar. Det är därför jag använder denna beprövade form som ett komplement till personcentrerad terapi. Sedan september 2020 har jag även genomgått ytterligare utbildning och ett certifikat för onlineterapier. Jag utbildar mig hela tiden och använder uppdaterade arbetsböcker.


 • Fungerar onlinebehandlingar för alla typer av problem?


Generellt sett, ja. Men jag kan bara fatta ett individuellt beslut utifrån en kort psykodiagnos


 • Hur upprätthålls sekretessen?

Anslutningen som används via Zoom och andra onlineerbjudanden är en säker "end-to-end-kryptering". Detta är nu utbrett.


 • Hur garanteras kvaliteten och säkerheten för onlineterapi?


Internet KBT (kognitiv beteendeterapi) är metoden med vilken anslutningen som används via appen "GoToMeeting" som är en säker "end-to-end-kryptering".


 • Vad ska jag göra om jag mår väldigt dåligt?


I akuta nödsituationer eller allvarliga psykiska kriser, ring 112 eller 1177. De hjälper dig vidareoch förmedlar hjälp.


 • Jag gillar inte att se mig själv på skärmar. Kan jag prata med dig utan kamera?


I princip är det mycket fördelaktigt om vi kan ses. Kroppsspråk, gester och ansiktsuttryck kan också representera viktiga delar av kommunikationen. Utöver videosamtal erbjuder jag även terapeutiskt stöd i form av telefonsamtal, sms, ljudmeddelanden eller videoklipp


 • Vad behöver jag för onlineterapi?


Allt du behöver för onlineterapi är en stabil internetuppkoppling och ett rum där du kan prata ostört. Ett tips är att vid behov använda hörlurar och att säkerställa tystnad. Allt terapimaterial, inklusive allt du skriver på din dator eller mobiltelefon, som övningar och läxor, bör också skyddas från att nås av andra.