Autogen träning

Autogen Träning

AUTOGEN TRAINING utvecklades av de Tyske neurolog Johannes Heinrich Schultz (1884-1970). 1932 skrev han en bok om sin teori och förklarade att namnet härrörde från det grekiska autos, som betyder "själv", och genesis, som betyder "födelse" eller "anor". Autogen träning betyder därför bokstavligen träning som uppstår eller är född av sig själv. I grund och botten innebär det självträning.


Autogen utbildning är uppdelad i två faser, en grundkurs och en tilläggskurs. Grundkursen består av en serie om sex övningar som ska tränas och utföras efter varandra under några minuter flera gånger om dagen. Varje övning innehåller en kort fras som patienten ska koncentrera sig på så intensivt som möjligt. Han bör upprepa denna fras i huvudet medan han utför övningen.


Därför, när en person utför den första övningen och inbillar sig att "högerarmen är väldigt tung", känns armen väldigt tung. Efter denna första övning kommer den andra: "Höger (vänster) arm är väldigt varm." När var och en av dessa övningar lärs in och övas tills de bemästras, läggs nya övningar till. De sista fyra övningarna är dedikerade till hjärtaktivitet, andning, de inre organen och sinnet.


Under praktiken ska utövaren alltid fokusera på tanken: "Jag är helt lugn."


Avsikten är att uppnå fullständig fysisk avslappning och därigenom lära sig att bemästra kroppen och "tvinga" den att lyda sinnets kommandon. Och slutsatsen är att det fungerar.


Förslaget om vila resulterar i avslappning av musklerna, förslaget om värme resulterar i utvidgning av blodkärlen och därmed blodtrycksreglering. Hjärtövningen leder till en minskning av till exempel extra hjärtslag, andningsövningen underlättar andningen hos till exempel astmatiker. Jag har inte listat den senaste kall-huvud-övningen (mot huvudvärk och migrän) här, eftersom den är väldigt svår för många och kanske borde utövas med mig som terapeut.


Övningarna på den övre nivån är meditationsövningar.

Instruktioner till autogen träning


Introduktion


 - Lägg dig bekvämt, gärna på golvet med en matta

- Ta ett djupt andetag och blås sedan ut luften igen
- Blunda
- Säg sedan till dig själv: Jag är helt lugn.


Upprepa denna övning 3 gånger om dagen i 5 till 10 minuter varje gång. Öka antalet övningar efter att en vecka har gått.


Övning #1 Tyngden

Föreställ dig att du har en mycket tung vikt i dina händer, armar eller ben. denna tungvikt drar dig ner. eller låter dig sjunka djupt ner i madrassen. Denna tyngd ökar muskelavslappning. .


Mina armar är väldigt tunga, 6 x

Jag är helt lugn 3x,
Mina ben är väldigt tunga 6x
Jag är helt lugn 3x
Hela min kropp är 6x tung
Jag är helt lugn 3xÖvning #2 Värme

Föreställ dig att du ligger på stranden och solen skiner på dig eller föreställ dig en annan värmekälla som är nära dig.


Mina armar är väldigt varma 6xr
Jag är helt lugn 3x
Mina ben är väldigt varma 6x
Jag är helt lugn 3x
Hela min kropp är behagligt varm 6x
Jag är helt lugn x3


Övning #3 Hjärta

Föreställ dig att ditt hjärta slår regelbundet i din kropp, friskt och starkt.


Mitt hjärta slår regelbundet och kraftigt x6
Jag är helt lugn 3x
Mitt hjärta slår regelbundet och kraftigt 6x
Jag är helt lugn 3x
Mitt hjärta slår regelbundet och kraftigt 6x
Jag är helt lugn 3x


Övning #4 Andning

Föreställ dig att någon annan eller vinden försiktigt hjälper dig att andas. Du kan föreställa dig ett träd som gör jobbet åt dig.


Min andedräkt är lätt och fin, den andas mig 6x
Jag är helt lugn 3x
Min andedräkt är lätt och fin, den andas mig 6x
Jag är helt lugn 3x
Min andedräkt är lätt och fin, den andas mig 6x
Jag är helt lugn 3x


Har du gjort alla övningar i två månader räcker det ofta om du bara tänker på motsvarande ord, till exempel värme, så kommer din kropp att kännas behagligt varm.


Det finns fortfarande ett antal autosuggestioner som även kan användas på det mentala området i betydelsen affirmationer, jag kommer till det senare eller frågar mig bara.