Psykologisk behandling

Psykologisk behandling

Vad är  psykoterapi?

Hur gör man? Hur gör jag?

Hur sker förändringen?


De flesta människor känner någon gång i livet behov av att prata med någon utomstående.

Det kan vara vid en akut kris, t.ex problem i relationer, i arbetssituationen, oro för barnen, stress, ångest, nedstämdhet eller beroendeproblematik olika slags.


För mig är psykoterapi en samtalsbehandling som jag kombinerar med olika metoder, t.ex avspänning eller traumaterapi samt kognitiv beteende terapi med speciella övningar. Jag skapar också mp3 filer själv och söker Youtube filmer, föredrag och artiklar för att göra förändringen lättare och skapar mer förståelse för problematiken.När ett förtroendefullt samarbete uppstår mellan dig och mig söker vi tillsammans efter orsaken. Du berättar och jag försöker att förstå och sätter in mig i din situation utan att ha samma förtvivlan som du.


Jag kan på så sätt se vad som behövs för förändring och hur du kan genomföra detta.

Jag använder mina känslor att förstå dig och reflektera de tillbaka till dig så att du känner dig förstådd. I den dynamiken kan nya känslor, reaktioner och förståelse uppstå och bidra till en förändring.