Behandlingsmetoder

Psykologiska behandlingsmetoder

Vad är psykoterapi?


Hur fungerar det?


Vad gör jag som terapeut, vad som klient?


Hur går förändringen?


Och hur märker du denna förändring?De flesta människor känner ett behov av att prata med någon utanför sin bekantskapskrets eller familj någon gång i livet,


Det kan vara under en akut kris, till exempel med problem i relationer, på jobbet, med oro för barnen, med stress och utbrändhet, med ångest, depression eller missbruksproblem.


Psykoterapi innebär för mig i första hand personcentrerad terapi, som jag kombinerar med olika metoder såsom avslappningstekniker eller metoder från traumaterapi och kognitiv beteendeterapi. Jag skapar själv MP3-filer (ljudinspelningar) och letar efter Youtube-filmer, föreläsningar och artiklar för att förenkla den terapeutiska förändringsprocessen och göra problemet lättare att förstå.


Hur sker ett förtroendefullt samarbete? 

Det blir i första hand ett samtal mellan dig och mig. Vi söker tillsammans till orsaken av ditt bekymmer, går genom ditt liv och din uppväxt.


Du pratar om dig och jag försöker förstå dig, fånga upp problemet och låta dig veta att jag har förstått kärnan i ditt problem. Jag sätter mig in i ditt problem, i din situation med empatisk uppmärksamhet. Så börjar jag att förstå problemet bättre än vad du kan. Min synvinkel ger dig hänvisningar. På så sätt förstår jag ditt lidande och kan se och känna hur detta lidande uppstod under livets gång.


Varför gör jag så? Jag känner likadant som du, förutom att jag inte känner samma förtvivlan, rädsla och oförmåga att agera. Det håller sig alltid inom ramen "som". Det är så jag kan agera och tänka klart. Och på så sätt kan jag hjälpa dig att förstå dig själv bättre


På så sätt kan jag se vilka förändringar som behövs och hur man implementerar dem.


Jag använder min empati för att förstå dig och reflektera detta för dig så att du känner dig förstådd och sakta men säkert förstår dig själv. Så kan nya känslor, reaktioner och insikter uppstå och bidra till förändring.