CARL R: ROGERS

Personcentrerad

samtalsterapi

Personcentrerad samtalsterapi


Mitt sätt i psykoterapeutisk behandling bygger på Carl Rogers teori att empati, acceptans och äkthet är nödvändiga förutsättningar för att läka psykiska sår. 


Grundtanken är att terapeuter ska visa empati (medkänsla, inlevelse), villkorslös positiv uppskattning och kongruens (äkthet) (eng: empathic understanding, unconditional positive regard and congruence). De ska också visa personlig värme (eng: warmth) i den terapeutiska relationen. 


Empati är min förmåga att se dig i din helhet, att lyssna på dina ord, tonläge, mimik, gester, på hela din kropp och innerligt förstå dina känslor och tankar.


Acceptans år min förmåga att ta emot dig som du är utan förbehåll och förutfattade åsikter eller teorier.


Äkthet är min förmåga att vara öppen och ärligt i mitt förhållande till dig som klient. Denna öppenhet ge dig förtroendet så att du kan öppna dig utan ångest och motstånd.

Intressant för dem som vill veta mer


Carl Ransom Rogers (1902-1987) var en amerikansk psykolog och psykoterapeut, ledande inom den humanistiska psykologin på 1960- och 70-talen.


På 1930-talet kom han i kontakt med den tyske psykoanalytikern Otto Rank, vars existentialistiska version av psykoanalysen.

 

1945 fick han i uppdrag att inrätta ett Counseling Center. Här utvecklade Rogers sin icke-direktiva rådgivning (non-directive counselling.)

 

Vid Stanforduniversitetet i Kalifornien.grundade han tillsammans med Abraham Maslow (1908-1970) och Charlotte Bühler (1893-1974) en förening för humanistisk psykologi som skulle verka för en tredje väg i psykologin utöver psykoanalysen och behaviorismen.


Mellan 1957 och 1964 satte han  igång ett stort projekt om psykoterapeutisk behandling av olika persönlighetsstörningar.

 

1968 grundade han Center for Studies of the Person. Denna beteckningledde till namnet personcentrerad terapi eller personcentrerad psykologisk rådgivning som finns tills idag.


Vem är Carl R. Rogers -  titta på videon som finns här bredvid.