Mina kvalifikationer

Kvalifikationer

Psykoterapi utbildningar

Person-centrerad samtalsterapi

Kognitiv Beteende Terapi - KBT

Psykodynamisk Psykoterapi - Klinisk Psykoterapi

Ytterligare utbildningar inom terapi

Trance och Hypnos

Autogen träning

EMDR -Traumaterapi

NET -Traumaterapi

Diverse Yrkesdokument 

LEGITIMATION Sverige 

Legitimation/Approbation Deutschland