Familjerådgivning - Parterapi - Skilsmässasamtal - Sorgbearbetning

Familjerådgivning

Parterapi

Skilsmässa samtal

Sorgbearbetning

 

Familjerådgivninig

 

kan vara nyttigt om man har

 

 • Svårigheter med kommunikationen mellan medlemmar i familjen
 • Svårigheter med föräldrar, svärföräldrar och släkt
 • Bekymmer när man ska få, har fått eller har barn
 • Bekymmer med sin tonåring
 • Åldrande
 • Vardagsbekymmer¨ i familjelivet

 

 

Par- och relationsterapi

 

Att leva i en relation är någonting de flesta önskar. Detta är oftast inte helt problemfritt. De problem som uppstår i en relation grundar sig ofta i kommunikationsproblem. Det är långt ifrån alla som talar samma språk. De allra flesta som lever i en relation har en gemensam önskan och strävan mot att leva ett bra liv tillsammans. Tillvägagångssättet att nå dit kan många gånger skilja sig markant, men målet är ofta detsamma. Problemen som uppstår grundar sig oftast i missförstånd. Man talar om samma sak, men på olika sätt och då uppstår missförstånd som ofta leder till gräl och i värsta fall till separation. Att välja parsamtal innebär att det finns en objektiv person med i samtalet som kan kommunicera och hitta den gemensamma nämnaren. Som objektiv är det lättare att notera att paret avser samma sak men att det i kommunikationen kan låta som om paret pratar om helt olika saker.

Oavsett utgången i en relation är det bra att ge parsamtal en chans, eftersom det är lättare att fatta ett beslut om båda är medvetna om vad det handlar om.

 

Det behövs speciella kunskaper att arbeta med ett par som har problem i förhållandet eller är på väg att skilja sig.

 

Jag har jobbat många år inom detta område och kan hjälpa till att förstå varandra bättre och fastställa om det inte fungerar längre.

 

Hur blir det ett relationsproblem?

Från början tänkte man att det är ganska lätt att leva tillsammns, man behöver inget skrivit kontrakt, eftersom man känner varandra så väl. Den inre kontakten har man aldrig delat med sig. Man lever livet och tänker inte så mycket.

 

Relationsproblem kan över tid och situationer växa sig till nästan oöverstigliga hinder. Och då behövs det någon som medlar. Någon som hjälper till att upptäcka det oskrivna kontraktet och upptäcka vem och hur man har ändrat den utan att man har pratat om det.

 

Alltså måste man förnya eller omdefiniera den gemensamma grunden för parrelation.

 

Fokus i den gemensamma terapin ligger inte enbart på aktuella relationsproblem utan även på det som har hänt, det som har förändrats och på kommunikationen, hur man interagerar med varandra och hur man glidit isär.

 

Vad gör man i en parterapi?

 

Varje parkonstellation är unik. Det konkreta behandlingsarbetet vid en parterapi anpassas därför såväl innehållsmässigt som utförande till de specifika behov och förutsättningar som gäller i respektive par.

 

Några centrala grundstenar:

 

 • Att tillsammas upptäcka vi de problem, som gjort livet så besvärligt.

 

 • Att tillsammans omdefiniera den relation som man vill ha, och inte bara fastna i upplevelsen av de relationsproblem som är aktuella

 

 • Träning i att möta varandra på rätt kommunikationsnivå.

 

 • Gemensam problemlösning.

 

 • Acceptans av varandras beteende.

 

 • Skapa utrymme för varandra i vardagen.

 

Skilsmässa rådgivning

Läs den här artikeln ur ÖA.

Kanske du behöver hjälp att undvika en skilsmässa och börjar med parrådgivning. http://www.allehanda.se/angermanland/ornskoldsvik/allt-fler-aktenskap-i-lanet-gar-i-kras

 

 

 

 

Sorg, förlust, olyckor, trauma bearbetning

 

Sorg kan man se som en naturlig reaktion på en förlust t ex. dödsfall, olycka, separation, arbetslöshet eller allvarliga/kroniska sjukdomar.

 

Det finns tydligen krav i vart samhälle att vara stark och förnuftig och inte visa vad man verkligen känner. Vi får beröm om vi är duktiga och att klara allt själv och inte vara besvärlig för andra människor.

 

På det viset börjar vi att dölja vår sorg och elände och skaffar oss "läderhud" eller döljer våra känslor för att visa sig "normal". Detta förhindrar bearbetningen och stegen framåt.

 

Samtalsterapi ger dig en möjlighet att börja med bearbetningen så att du kan leva med förlusten och få ny livsglädje. Det är aldrig för sent att bearbeta sorgen.

 

Anmäl dig redan idag!

 

Det första samtalet får du gratis för att lära känna varandra. Sedan bestämmer du själv hur mycket du värdesätter detta.

Anmäl dig med detta formulär, jag kontaktar dig omgående

 
 
 

Dr. fil Ingeborg Baldenius

Leg. psykolog och psykoterapeut

info@baldenius.se

tel 070 369 75 99