Utbildning - Supevision - Coaching

 

UTBILDNING - SUPERVISION - COACHING

En stor del av nutida coaching/supervision/handledning bygger för övrigt i stor utsträckning på samma grundtankar som personcentrerad terapi.

 

  • Psykologiskt supervision eller psykologiskt handledning har som syfte att utveckla den individuella kompetensen hos den psykologiska terapeuten eller medarbetare i sociala verksamhetsområden genom en integrering av teoretiska tankegångar och praktiskt arbete eller samtal med klienter.

 

  • Jag som erfaren psykolog vill vara handledare och förmedla mina teoretiska och praktiska erfarenheter för att underlätta arbetet med klienter/patienter. Min bakgrund för denna handledning finns i Carl R. Rogers personcentrerad terapi.

 

  • Processhandledning

Handledningsmomentet har en lång tradition i Sverige och i Tyskland där jag har fått min utbildning som supervisor. Handledning idag har blivit internationellt erkänt som ett väsentligt kvalitetsinslag i all social verksamhet och vunnit status och erkännande från övergripande myndigheter.

 

  • Vad gör man i handledningen?

Psykologiskt handledning erbjuder möjligheter till reflektion och bearbetning av yrkesmässiga erfarenheter. Oftast behövs det supervision/handledning om man - som terapeut eller social medarbetare kommer till en punkt i samtalet där man inte kommer fram. I supervision ska man komma på vad det största hindret är för att klienten inte ändrar sitt beteende eller sitt tankesätt. Det kan bero på att medarbetaren inte har tillräckliga kunskaper eller det kan ligga i dennes sätt att bete sig. I detta fall kan handledning vara en ventil, där det är möjligt att få prata om egna reaktioner i förhållande till olika samtalsscenarier. Medarbetare ska kunna sortera i vad som hör till patienten och vad som hör till en själv som samtalspartner.

 

  • Utbildning

Hur lär jag mig EMPATI?

 

Empati inom vård, äldreomsorg och handikappstöd

Personcentrerad vård kan beskrivas som en vård som strävar efter att synliggöra hela personen och prioriterar tillgodoseende av andliga, existentiella, sociala och psykiska behov i lika hög utsträckning som fysiska behov.

Personcentrerad vård innebär att respektera och bekräfta personens upplevelse och tolkning av ohälsa och sjukdom, samt att arbeta utifrån denna tolkning för att främja hälsa med utgångspunkt i vad hälsa betyder för just denna enskilda person. En personcentrerad vård innebär också att personens unika perspektiv ges likvärdig giltighet som det professionella perspektivet.

 

Empati inom skola och undervisning

Hur kan Du blir en mer empatisk lärare utan att du blir överskört.

Empati i vårdagen

Hur kan du blir en mer empatisk människa?

 

Empati-kurser efter interesse

  • Jag är lärare för personcentrerad samtal. Jag genomförde kurser till samtalbehandlare, sjuksköterskor, läkare och inte minst till psykologiska terapeuter. Denna stora erfarenhet vill jag förmedlar in mina kurser som jag utfärdar under en helg.
  • Mer information finns nedanför.

 

Intresseanmälan

 
 
 

Dr. fil Ingeborg Baldenius

Leg. psykolog och psykoterapeut

info@baldenius.se

tel 070 369 75 99