Symtom Information

I denna rubrik finns psykotest till olika Psykiska symtom.

Om du inte vet om du drabbas av ett skukdomstillstand, går igenom frågeformulär och bedömer själv om du behöver rådgivning eller psykoterapi.

Om du Känner dig osäkert, kan vi prata med varandra.

En sådant första rådgivning få du gratis.

Den här sidan vändar sig till dig som kommer me

som:

Vardagliga problem

 • Sömnstörningar
 • Sjålvosäkerhet
 • Låg självkänsla och lågt självförtroende
 • Svårigheter med barn och familjen
 • Sorg efter bortgång av en älskade människa
 • Partner-/äktenskapsproblem
 • Familjeproblem
 • Skilsmässa
 • mm

 

Allvarliga problem

 • Stress och utmattningssyndrom
 • Depression
 • Suicidtankar
 • Ångestproblematik så som panikångest generell ångest och oro
 • Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
 • Borderline personlighetsstörningar
 • Våld i barndomen samt sexuell våld
 • Fobier av olika slag exempelvis socialfobier
 • Viktproblem och ätstörningar
 • mm

 

Frågeformulär är under utveckling.

Om du vill informerar dig om olika psykiska problem eller annat ifrån "psykologiwärlden" rekomenderar jag http://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon

Eller om du vill läser personliga berättelser hur några har upplevt psykoterapi -> http://www.1177.se/Vasternorrland/Tema/Psykisk-halsa/Personliga-berattelser/

Kontakte mig gärna om du har några frågor

 
 
 

Dr. fil Ingeborg Baldenius

Leg. psykolog och psykoterapeut

info@baldenius.se

tel 070 369 75 99