Hypnoterapi - teoretisk bakgrund

Hypnoterapi

efter Milton Erickson

Hypnoterapi efter Milton Erickson

VAD ÄR HYPNOS?

Hypnos står för imaginativa och fokuserande behandlingsmetoder. Hypnos kallas också för ”trance”, dvs ett medvetandetillstånd mottagligt för kreativa lösninga. I västerländsk klinisk psykologi och medicin används tillståndet för att fördjupa patientens kontakt med sitt inre och förstå det på ett djupare sätt. Tyvärr förväxlas ibland underhållnings- eller stagehypnos med klinisk hypnos inom hälsoområde. För att använda kliniskt hypnos krävs en vårdyrkeslegitimation - i mitt fall leg psykoterapeut.

 

HYPNOS OCH PSYKOTERAPI

Psykoterapeuten be klienterna att berättar om sina svårigheter och problem och sedan får en uppfattning om orsaker och om hypnos kan hjälper denna person. I ett samtal ska klienten utforska siit inre, sina rädslor, fantasier och hur tidigare erfarenheter spelar in och hur aktuella relationer påverkas. Det kan t. ex. vara fråga om att förstå och frigöra sig från mönster som inte längre är användbar. Hypnosen underlättar sökandet efter problemens kärna och möjliga lösningar.

 

Psykoterapi använder samtalet (i mitt fall personcentrerad samtal) som väg till självkännedom eller problemlösning. Hypnosen kan hjälpa till att fördjupa klientens förståelse för och kontakt med sig själv.

 

I många fall är hypnos ett lämpligt hjälpmedel i sökandet efter problemens djupare orsaker och behandlingen kan ta längre tid. I andra fall är problemens orsaker mindre komplicerade och hypnos kan användas som en självhjälpsmetod för att bättre hantera den aktuella situationen.

 

FUNKAR HYPNOS HOS MIG?

Om du är tveksamt ska du veta att hypnotiserbarhet är en medfödd talang som även påverkas av en kombination av motivation, inlevelseförmåga samt förtroende för metoden och den som utför hypnosen. Hypnos är ett väl beprövat verktyg inom psykosomatiken.

All hypnos är självhypnos. Det finns ingen som kan hypnotisera dig mot din vilja. En hypnoterapeut fungerar endast som en guide som kan leda dig dit du vill. Guiden ger dig suggestioner (förslag) men det är bara du som kan välja om du vill acceptera dessa eller inte. Genom att tillåta suggestionerna kan du falla i hypnos. Vi människor befinner oss ofta i detta tillstånd utan att vi är medvetna om det. Har du någon gång "vaknat" upp på tunnelbanan och insett att du åkt för långt utan att du varit medveten om detta? I det läget har du befunnit dig i en slags hypnos. Under själva hypnosen kan man säga att Guiden talar direkt till det undermedvetna. I vårt normala tillstånd tar det medvetna över och eftersom vi är rationella och emotionella varelser så kan man säga att vi hela tiden är på vår vakt. Under Hypnosen slappnar den logiska sidan av och tillåter fantasin arbeta i större utsträckning. Det undermedvetna vill dig alltid väl. Det skulle aldrig skada dig på något sätt och eftersom att det är du själv som väljer vilka suggestioner du vill ta till dig så kan du tillåta dig att slappna av och falla i hypnos.

 

HYPNOS I TANDVÅRD

Tandvårdsrädsla kan behandlas framgångsrikt med hypnos.Om du har tandläkarångest kan det hjälper till att jag som terapeut ackompanjerar dig till tandläkaren.

 

HYNOS och TRAUMA

En del personer som varit utsatta för svåra trauman kan även i vardagslag vara i trance. Behandlaren måste kunna känna igen detta och inte använda hypnos på ett skadligt sätt.

 

HYPNOS KAN

- Funkar djupare än sömn saftigt vara klarvaken.

- Minska upplevelse av smärta

- Leda till ökad avslappning och bättre förmåga att hantera stress

- Minska blödning och svullnad i samband med skada

- Påskynda återhämtning efter operationer

- Hjälpa till att hantera svåra känslor

- Öka prestationsförmågan inom arbete och idrott

- Avleda från obehagliga upplevelser

- Ökar förståelse av sig själv

- Avkoppling var som helst och när som helst

Mer information ?

 
 
 

Dr. fil Ingeborg Baldenius

Leg. psykolog och psykoterapeut

info@baldenius.se

tel 070 369 75 99