Psykotest Behöver jag terapi eller rådgivning

Behöver jag psykoterapi eller rådgivning? Psykotest

Här finns det ett sk psykotest som kan hjälpa dig att känna om du behöver hjälp som psykoterapi eller rådgivning.

Svara på frågorna nedan genom att sätta poäng

0 - ganska sällan 1 - ibland 2 - alltid.

Summera poängen och jämför den med utvärdering/analys under testet.

 

Jag rekommenderar att du printar ut formuläret utan bakgrund dvs utan färger.

 

Behöver jag Psykoterapi/rådgivning?

 

Poäng

 

Min/a poäng

0 - 1 - 2

Jag har redan försökt att lösa mina problem själv

 

0 - 1 - 2

Jag har svårigheter att koncentrera mig på mitt jobb

 

0 - 1 - 2

Jag har igen aptit

 

0 - 1 - 2

Mina problem är en stor belastning för mig själv

 

0 - 1 - 2

Mina problem är en stor belastning för mitt förhållande

 

0 - 1 - 2

Jag har svårt att känna glädje

 

0 - 1 - 2

Mina problem har försämrats de sista veckorna

 

0 - 1 - 2

Jag har kroppsliga besvär som utmattning, ångest, oro, magbesvär, kramp, skakning osv.

 

0 - 1 - 2

Min prestationsförmåga är låg

 

0 - 1 - 2

Jag har suicistankar

 

0 - 1 - 2

Jag använder alkohol, tabletter eller droger för att känna mig bättre och för att prestera

 

0 - 1 - 2

Jag kan inte prata med andra människor om mina problem/har ingen som jag kan prata med

 

0 - 1 - 2

Jag törs inte att prata med en läkare om mina problem

 

0 - 1 - 2

Jag funderar jämt och kan inte ämna ämnet

 

0 - 1 - 2

Jag tycker att allt blir lite för mycket

 

0 - 1 - 2

Jag tror inte att jag kan lösa mina problem ensam

 

0 - 1 - 2

Jag äter mycket mer än tidigare

 

0 - 1 - 2

Jag har sömnstörningar

 

0 - 1 - 2

Jag är helt ointresserad av mina tidigare intressen och hobbys

 

0 - 1 - 2

Jag har dragit mig tillbaka från mina vänner

 

Summa

 

 

0 till 10

Du behöver ingen terapi, kanske lite stöd av vänner/bekannta-

10 till 25

Rådgivning eller psykoterapi kan förbättra din situation.

mer än 22

Psykoterapi känns angeläget. Det kan också vara bra att prata med en läkare.

OBS

Om du har suicidtankar skulle du oavsett om dina poäng gå till en terapeut för behandling.

Anmälning

 
 
 

Dr. fil Ingeborg Baldenius

Leg. psykolog och psykoterapeut

info@baldenius.se

tel 070 369 75 99