PSYKOTEST SYMPTOM

I denna rubrik finns psykotest till olika Psykiska symtom.

Om du inte vet om du drabbats av ett skukdomstillstånd, gå igenom frågeformuläret och bedöm själv om du behöver rådgivning eller psykoterapi.

 

PsYKOTEST som finns på detta hemsida ska ge dig en överblick, en enkelt bedömning.

Vetenskapliga psykologiska test är de inte. En äkta diagnos måste utfärdas av en leg psykolog eller en läkare med inriktning psykiatri.

Om du Känner dig osäkert, kan vi prata med varandra.

 

En sådant första rådgivning får du gratis.

Problemställningar

 

Vardagliga problem

 • Sömnstörningar
 • Sjålvosäkerhet
 • Låg självkänsla och lågt självförtroende
 • Svårigheter med barn och familjen
 • Sorg efter bortgång av en älskade människa
 • Partner-/äktenskapsproblem
 • Familjeproblem
 • Skilsmässa
 • mm

 

Allvarliga problem

 • Stress och utmattningssyndrom
 • Depression
 • Suicidtankar
 • Ångestproblematik så som panikångest generell ångest och oro
 • Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
 • Borderline personlighetsstörningar
 • Våld i barndomen samt sexuell våld
 • Fobier av olika slag exempelvis socialfobier
 • Viktproblem och ätstörningar
 • mm

Om du vill informerar dig om olika psykiska problem eller annat ifrån "psykologivärlden" rekomenderar jag http://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon

Eller om du vill läsä personliga berättelser hur några har upplevt psykoterapi -> http://www.1177.se/Vasternorrland/Tema/Psykisk-halsa/Personliga-berattelser/

Kontakta mig gärna om du har några frågor

 
 
 

Dr. fil Ingeborg Baldenius

Leg. psykolog och psykoterapeut

info@baldenius.se

tel 070 369 75 99