Personlig utveckling

Utbildning och undervisning

inom personcentrerad vård och skolor

Hur lär jag mig EMPATI?

 

Empati inom vård, äldreomsorg och handikappstöd

* Personcentrerad vård kan beskrivas som en vård som strävar efter att synliggöra hela personen och prioriterar tillgodoseende av andliga, existentiella, sociala och psykiska behov i lika hög utsträckning som fysiska behov.

* Personcentrerad vård innebär att respektera och bekräfta personens upplevelse och tolkning av ohälsa och sjukdom, samt att arbeta utifrån denna tolkning för att främja hälsa med utgångspunkt i vad hälsa betyder för just denna enskilda person. En personcentrerad vård innebär också att personens unika perspektiv ges likvärdig giltighet som det professionella perspektivet.

Empati inom skola och undervisning

* Hur kan Du blir en mer empatisk lärare utan att du blir överskört.

Empati i vårdagen

* Hur kan du blir en mer personcentrerad människa?

 

Empati-kurser

Jag är lärare för personcentrerad samtal. Jag genomförde kurser till samtalbehandlare, sjuksköterska, läkare och inte minst till psykologiska terapeuter. detta stora erfarenhet vill jag förmedlar in mina kurser som jag utfärdar under en helg.

Mer information finns nedanför.

fortfarande UNDER CONSTRUCTION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Livsskola - Utbildningar inom Empati - lär sig att lyssna och prata med kunder på ett empatiskt sätt

 

- Personcentrerad samtal: I rollspel och samtalsövningar försöker jag att skapa förståelse för mänskliga situationer och personligheter. I kurser kan man lär sig vilka personer behöver vilket sätt att prata med.

- Parsamtal: Bearbetning av parproblem ed hjälp v rollspel och läxor.

- Familjerådgivning: för dem som inte får en snabb tid hos en offentlig rådgivning.

- Coaching inom skilmässa, bearbetning av förändring av roller och uppgifter i familjens

 

Intresseanmälan

 
 
 

 

Dr. fil Ingeborg Baldenius

Leg. psykolog och psykoterapeut

info@baldenius.se

tel 070 369 75 99