Ingeborg Baldenius CV

CV

 

 

 

2015

Legitimation som psykolog och psykoterapeut i Sverige

 

1983-2009

Utövning av psykoterapi med legitimation som psykologisk psykoterapeut inom de tyska hälsovårdsystemet

 

Mottagning för psykologisk rådgivning och psykoterapi” i Memmigen med anställda och praktikanter.

 

Psykoterapi med patienter i alla åldrar och nästan alla diagnoser klassificerade enligt ICD 10 F. Jag är specialiserad på sexuellt utnyttjande män, och sexuellt utnyttjade kvinnor samt våld mot kvinnor och barn. Vanligaste diagnoser har varit depressioner, ångest- och panikstörningar, personlighetsstörningar (borderline personality disorder) och traumatiserade personer med posttraumatiska belastningsstörningar.

 

Psykoterapi, rådgivning, handledning, utbildning i samtalsterapie och andra behandlingsmetoder för psykoterapeuter, socialpedagoger och sjuksköterskor i olika områden som psykiatriska kliniker, barnhem, beroendehem, kvinnskyddsshem samt supervision och coaching.

 

Gruppledare

Gesellschaft für wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie

Sällskap för vetenskapligt samtalsterapi, (GwG) i Köln

 

Arbetsgruppledare i terapiorganisation GwG för utveckling och förbättring av terapimetoder inom vetenskaplig samtalsterapi, som förbättrar patienternas sjukdomstillstånd gällande trauma och andra svåra personlighetsstörningar.

Utveckling och värdering av utbildningsregler och examina.

 

1979 till 1983

VD i

”Der WEG” e.V. i Memmingen

Organisation för rehabilitering av ungdomar (16-21) inom ”DEUTSCHE JUGENDHILFE”

 

Rehabilitering, psykoterapi, samtals och arbetsterapi med ungdomar med dissociala problem framförallt våld, rastlöshet, borderline personlighetsstörningar och integrationsproblem pga uppväxt utanför Europa.

Coaching av medarbetare (socialpedagoger och terapeuter) som sköter om ungdomar i familjehems boendemiljö.

Föredrag och vidareutbildning av personalen.

Huvudsakligen utvecklade jag in samband med medarbetare strategier för behandlingen.

 

Exempel inom

- Psykoterapi i kriminalvården för att behandla män med missbruksbeteende,

- våldtäck och mord.

- Supervison av medarbetare i rådgivningsorganisationer och kommuner

- Supervision och rådgivning till medarbetare i "Frauenhaus e.V. Memmingen"

- Supervision och rådgivning till medarbetare i familjehem, sjuksköterskor, läkare och medicinskt personal

- Autogen träning, kurser i folkbildningsföreningar

- Coaching av företagare i mindre företag

 

 

1973 TILL 1979

Psykolog och psykoterapeut på ett sjukhus för psykosomatiska och psykiatriska sjukdomer - ”Klinik för psykosomatische Medizin Grönenbach”

 

Anställd i ledande funktion (Vice VD), funktion som överläkare.

 

Klinikens terapikoncept baserade sig på modellen av terapeutiskt gemenskap efter Lewis Yablonski (Therapeutic Community)

Psykoterapeutisk behandling av patienter med psykiska sjukdomar (klassificering enligt ICD 10), bl.a. beroendesyndrom, affektiva störningar, neurotiska störningar, belastnings- och somatoforma störningar, personlighets- och beteendestörningar. Utveckling av nya behandlingar av borderline personlighetsstörningar.

 

 

1968 till 1973

Psykolog i en familjerådgivning, en statlig organisation för barn och ungdomar och deras föräldrar -Erziehungsberatungsstelle i Homburg

 

VD, ledande funktion med 5 medarbetare (psykologer, läkare, socialpedagoger) Psykologisk behandling och diagnos av barn (lekterapi, psykodrama), av ungdomar (beteendeterapi, socialterapi) som i huvudsak hade beteendestörningar, skolproblem och familjeproblem. Det fanns också affektiva störningar, personlighets- och beteendestörningar.

Handledning av medarbetare och deras supervision.

 

 

 

Utbildning

 

1966 till 1973

Universitetsstudier på Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Tyskland

 

Diplom-Slutexamen - Akademiska titel Diplom Psychologe

 

Förberedande examen för diplom i psykologi: allmän psykologi, utvecklingspsykologi, personlighetspsykologi, psykologiska metoder och statistik, allmän biologi och fysiologi

Slutexamen: psykologisk diagnostik, tillämpad psykologi, pedagogisk psykologi, djuppsykologi, social- och kulturpsykologi, allmän psykopatologi

 

Universitetsstudier på Ludwig-Maximilian-Universität, München, Tyskland

 

Rigorosum - Doktorgrad: Filosofie doktor (Dr. fil)

 

Ämnen: Socialpsykologi, pedagogik, sociologi

Doktorsavhandlingen ”Gelogene Liebe” (Titeln betyder ungefär ”Lögnaktig kärlek”) Avhandlingen handlar om sexuellt utnyttjande män och deras sätt att leva, tänka och tala om sexuellt missbruk och hur de anvander samhällelig diskurs om ämnet.

 

 

Ytterligare utbildningar inom psykoterapi

 

1. Auktoriserad samtalsterapeut (1977)

2. Legitimation att undervisa psykologer i samtalsterapi (1979)

3. Supervisor (1983-199)

4. Befogenhet att utöva medicinsk djupgående psykoterapi (Legitimation som psykologisk psykoterapeut)

5. Autogen träning

6. Beteendeterapi

7. Psykodrama för vuxna och barn

8. Tranceterapi och klinisk hypnos efter Milton Erickson

9. Transaktionsanalys

10.Traumaterapi, i form av ”Eye Movement Desensitization and Reprocessing” av Francine Shapiro egen erfarenhet inom traumabehandling

11. Hypnos efter Milton Erikson

Dr. fil Ingeborg Baldenius

Leg. psykolog och psykoterapeut

info@baldenius.se

tel 070 369 75 99