LIVSSKOLA

Den här sidan vändar sig

- till dig som klient eller patient

- till dig som söker professionell supervision eller coaching

- till dig som är ansvarig för personal i olika institutioner t.ex sjukhus, ungdomsverksamhet (HBV) eller flyktingsmottagande

- till dig som är ansvarig för utbildning och undervisning

 

1. EMPATI- och SAMTALSUTBILDNING

Personcentrerat beteende inom vård och skola

och för din egen självutveckling som människa

 

2. EMPATI- och SAMTALSkunskaper

I företagsvärlden

 

3. EMPATI- och SAMTALSkunskaper

i familjen: parsamtal - uppfostring av barn - skilsmässa mm

 

 

Utbildning och undervisning

inom personcentrerad vård och skolor

Hur lär jag mig EMPATI?

 

Empati inom vård, äldreomsorg och handikappstöd

* Personcentrerad vård kan beskrivas som en vård som strävar efter att synliggöra hela personen och prioriterar tillgodoseende av andliga, existentiella, sociala och psykiska behov i lika hög utsträckning som fysiska behov.

* Personcentrerad vård innebär att respektera och bekräfta personens upplevelse och tolkning av ohälsa och sjukdom, samt att arbeta utifrån denna tolkning för att främja hälsa med utgångspunkt i vad hälsa betyder för just denna enskilda person. En personcentrerad vård innebär också att personens unika perspektiv ges likvärdig giltighet som det professionella perspektivet.

Empati inom skola och undervisning

* Hur kan Du blir en mer empatisk lärare utan att du blir överskört.

Empati i vårdagen

* Hur kan du blir en mer personcentrerad människa?

 

Empati-kurser

Jag är lärare för personcentrerad samtal. Jag genomförde kurser till samtalbehandlare, sjuksköterska, läkare och inte minst till psykologiska terapeuter. detta stora erfarenhet vill jag förmedlar in mina kurser som jag utfärdar under en helg.

Mer information finns nedanför.

fortfarande UNDER CONSTRUCTION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intresseanmälan

 
 
 

Dr. fil Ingeborg Baldenius

Leg. psykolog och psykoterapeut

info@baldenius.se

tel 070 369 75 99