Parsamtal

Parrådgivning

Parsamtal

Parådgivning - Parsamtal

 

Att leva i en relation är någonting de flesta önskar. Detta är oftast inte helt problemfritt. De problem som uppstår i en relation grundar sig ofta i kommunikationsproblem. Det är långt ifrån alla som talar samma språk. De allra flesta som lever i en relation har en gemensam önskan och strävan mot att leva ett bra liv tillsammans. Tillvägagångssättet att nå dit kan många gånger skilja sig markant, men målet är ofta detsamma. Problemen som uppstår grundar sig oftast i missförstånd. Man talar om samma sak, men på olika sätt och då uppstår missförstånd som ofta leder till gräl och i värsta fall till separation. Att välja parsamtal innebär att det finns en objektiv person med i samtalet som kan kommunicera och hitta den gemensamma nämnaren. Som objektiv är det lättare att notera att paret avser samma sak men att det i kommunikationen kan låta som om paret pratar om helt olika saker.

Oavsett utgången i en relation är det bra att ge parsamtal en chans, eftersom det är lättare att fatta ett beslut om båda är medvetna om vad det handlar om.

 

 

Det behövs speciella kunskaper att arbetar ed par som har problem i förhållandet eller är på väg att skilja sig.

 

Jag har jobbat många år inom detta område och kan hjälper till att förändra förstå varandra bättre och fastställa om det inte fungerar längre.

 

Parrådgivning och parsamtal

Det faktum att man har valt varandra och delat det livet med varandra är inte alltid en tillräcklig grund för att relationen ska bestå över tid. det kan händer att man inte förstå varandra längre, att man utvecklar sig i olika håll utan an den andre känner det i första hand. Det är nte så egendomlig att man plötslig stå långt ifrån varandra utan att man hart riktig känd det.

 

Men det är inte försent att hittar igen varandra men hur?

 

Hur blir det ett relationsproblem?

Från början tänkte man att det är ganska lätt at lever tillsammns, man behövte igen skriven kontakt, man visste egentligen allt om varandra, Men den inre kontrakten har man aldrig delat med varandra, dt blir bara så.

 

Relationsproblem kan över tid och situationer växa sig till nästan oöverstigliga hinder. Och då behövs det ångan som an förmedlar. Någon som hjälper till att upptäcka det oskrivna kontraktet och upptäcka vem och hur man har ändrat den.

 

Alltså måste man förnya eller omdefiniera den gemensamma grunden för parrelationen, vill säger det hemliga kontraktet. Och man måste utdrycker sig gentemot varandra.

 

Fokus t det gemensamma terapin ligger inte enbart på aktuella relationsproblem utan även på det som har händ, det som har förändrats och på kommunikationenn, hur man interagerar med varandra och hur man glidit

isär.

 

Vad gör man i en parterapi?

 

Varje parkonstellation är unik. Det konkreta behandlingsarbetet vid en parterapi anpassas därför såväl innehållet som utförandet till de specifika behov och förutsättningar som gäller i respektive par.

 

Några centrala grundstena:

Att tillsammas upptäcker vi det problem, som gjorde livet så besvärlig.

Att tillsammans omdefiniera den relation som man vill ha, och inte bara fastna i upplevelsen av de relationsproblem som är aktuella.

 

Träning i att möta varandra på rätt kommunikationsnivå.

 

Gemensam problemlösning.

 

Acceptans av varandras beteenden i kombination med etablerandet av mer positivt förstärkande interaktion.

 

Skapa utrymme för varandra i vardagen.

 

Det kan också vara viktigt att jobba med besvär som orsakas/förstärks av förekommande relationsproblem, såsom depressions- och ångestbesvär.

 

 

Dr. fil Ingeborg Baldenius

Leg. psykolog och psykoterapeut

info@baldenius.se

tel 070 369 75 99