Psykoterapi och psykologisk rådgivning

Psykologisk psykoterapi och psykologisk rådgivning till dig som har tappat fotfästet så som båten på havet

Hur känns det, att tappa fotfästet?

Du vet inte hur du kan gå vidare i livet, hur det kan bli lyckligt igen.

Du har en önskan att dela dina problem med en annan människa som inte är en av dina närstående.

Hur vet jag att jag behöver psykoterapi?

Du känner att du inte kommer vidare utan hjälp.

Måste jag vara sjuk?

Du är inte sjuk men klarar inte livet ensam.

Måste jag har allvarliga problem för att använda mig av terapi?

Du kan ha vilket problem som helst, det finns ingenting som är för lindrigt eller för svår

Det finns olika problemställningar som kräver psykoterapi eller åtminstone psykologisk rådgivning. Man behöver inte vara sjuk eller sjukskriven för att ha nytta av psykoterapi. Psykoterapi kan hjälpa till att återhämta sig snabbare aller förebygga allvarliga psykiska problem. Men det finns en hel del psykiska problem som kan lösas bättre med psykoterapi.

 

Som en vindsnurra - livet står aldrig stilla

det är alltid en utmaning.

Empati är det viktigaste i det mänskliga samspelet

Allmänt om psykoterapi

 

Men vad är psykoterapi egentligen?

* För mig är psykoterapi i första hand en samtalsbehandling. I vissa fall utökar jag den med olika metoder som hypnos/avslappningsmetoder eller traumaterapi. Denna metod kan du finna på hemsida. Du träffar mig som terapeut mer eller mindre regelbundet och vi arbetar tillsammans med det som är problematiskt eller smärtsamt för dig. se också baldenius.se/Harmoni och Balans psykote...

 

* Du kommer till mig när det inte räcker med att tala med vänner eller familj om det du upplever eller har upplevt.

 

Tystnadsplikt

En leg. psykoterapeut arbetar under sekretess så du kan prata om vad du vill utan att terapeuten berättar någon annan om det.

 

Vad prater man om?

* Det kan handla om hur man känner sig, t. ex att man är deprimerad, nedstämd eller har ångest. Det kan också handla om livskriser såsom skilsmässa och dödsfall och traumatiska uppleveser. Relationsproblem i familj eller på arbete är också vanliga orsaker till att man söker terapi.

* I terapi försöker vi tillsammans att hitta orsaker på problem i beteenden och känslor båda i nuet men också i barndomen.

* Du kan pratar om dig själv genom att prata om relationer och upplevelser både i nuet och tidigare. Så småningom kan du få insikt i att upptäcka vilka mönster du reagerar på och hur du styrs av dina medvetna och omedvetna känslor.

 

Hur går psykoterapi till rent praktiskt?

Vi kommer överens om tid, kostnad (nedan finns en pristabell) , hur ofta och hur länge behandlingen skall pågå. Oftast ses man en gång i veckan men det kan variera. Terapin kan pågå allt från ett tiotal gånger till flera år. Vanligaste är ett till ett och halvt år. När och hur vi avslutar behandlingen bestämmer vi tillsammans

 

Hur sker förändringen?

När ett förtroendefullt samarbete uppstår mellan dig och mig söker vi tillsammans efter orsaken. Du berätter och jag försöker att förstå på så sätt att jag sätter mig in i din situation utan att ha samma förtvivlan som du. Så jag kan på sådant sätt se vad det behövs för förändring och hur du kan genomföra detta.

Jag använder mina känslor att förstå dig och reflekterar de tillbaka till dig så att du kan rätta till eller känna dig förstådd. I den dynamiken kan nya känslor, reaktioner och förståelse uppstå och bidra till en förändring.

 

Kan det verkligen hjälpa att prata?

Att i ord uttrycka sina känslor och sin livsberättelse är en del i behandlingen. En annan del är den relation till terapeuten som uppstår där olika känslor kan uttryckas och de blir bemötta med respekt och förståelse.

 

 

Anmäl dig genast till ett provterapisamtal.

Just nu har ja inga väntetider.

Om du vill veta mer om psykoterapeutiska metoder

läs vidare

 

* Samtalsterapi

* Traumaterapi

* Hypnos - AvslappingsmådgivningBearbetning av sorg och förlust

* Familjeradgivning

* Parsamtal

* Skilsmässa coaching

Anmälar dig och få me information om ett samtal

 
 
 

Dr. fil Ingeborg Baldenius

Leg. psykolog och psykoterapeut

info@baldenius.se

tel 070 369 75 99