Erfarenheter inom Coaching och handledning

Coaching

 

I direkt anslutning till denna form av terapi finns en särskild variant av psykologisk coaching som kallas personcentrerad coaching (br eng: person-centred coaching, USA-stavning: person-centered coaching). En stor del av nutida coaching bygger för övrigt i stor utsträckning på samma grundtankar som personcentrerad terapi.

 

Lista över mina erfarenheter inom område handledning, teamutveckling supervision och coaching

 

1. Företag "Jugendhilfeträger DER WEG ev." (Ungdomsverksamhet, privat förening som agerar i uppdrag av statliga organ t.ex komunun eller delstater.)

 

Ledning av hela organisationen

Målbeskrivning av organisationen

Utveckling av organisationsstruktur

Arbetsplatsbeskrivning för personal

Fastställa krav för olika yrken och deras uppgifter

Beskrivning av arbetstillfällen som förekommer inom organisationen

Medarbetarinställning (analys av kompetens osv)

Medarbetarutbildning

Teamutveckling, teamledning

Skapa ungdomshem för beteendestörda ungdomar i Tyskland och utomlands t.ex i Italien, Spanien, Portugal, Sverige

 

 

2. Företag "Psykologisk Praktik Memmingen" inom coaching, personalutveckling och supervision

 

Coaching av team i psykosocial område

Coaching av medarbetare inom drogrådgivning i "Drogenberatungsstelle der

Arbeiterwohlfahrt, Memmingen"

Teamutveckling i en klinik för alkoholbehandling i Schönau/Allgäu och Legau

Coaching och teamutveckling i en avdelning av "Jugendamt der Stadt Ulm"

Coaching av ledningsteam av ett ungdomshem i Stadt Ulm

Coaching av ledningsteam av Jugendzentrums der Stadt Ulm

Coaching av team av "Psychosoziale - und Drogenberatungsstelle der Stadt Kaufbeuren"

Coaching av skolningsteam för att leda långtidsarbetslösa tillbaka till arbete, Arbeiterwohlfahrt Kempten

Coaching av team i rådgivningsföretag för människor med psykiskt ohälsa i Kempten

Coaching av psykologiska medarbetare inom tyska Försvarmakten i område briefing och rebriefing efter insatser i Kosovo

Varje uppdrag varade ca 2 till 3 år med en till två dag per månad.

Supervison av professionella och ideella medarbetare genom att bearbetar deras samtalsförmåga, användning av tonkassett

 

 

dr fil Ingeborg Baldenius

Leg. psykolog och psykoterapeut

info@baldenius.se

tel 070 369 75 99