Psykoterapi traumaterapi

Jag erbjuder psykologisk psykoterapi till människor som har tappat fästet så som båten på havet.

Mitt sätt att hantera problem beror huvudsakligen på EMPATi.

 

Psykoterapi behandlar psykiska, psykosomatiska, relationella och existentiella problem med psykologiska metoder.

 

Men vad är psykoterapi egentligen?

 

* För mig är psykoterapi är e första hand en samtalsbehandling som kan utökar med olika metoder som hjälper till. denna metoder kan du finna på detta hemsida under denna punkt. Du träffar mig som terapeut mer eller mindre regelbundet och vi arbetar tillsammans med det som är problematiskt eller smärtsamt för dig.

 

* Du kommer till mig när det inte räcker med att tala med vänner eller familj om det du upplever eller har upplevt. Eller du kommer när det sätt på vilket du tidigare mött livet eller löste dina problem inte fungerar längre.

 

Tystnadsplikt

 

En psykoterapeut arbetar under sekretess så du kan prata om vad du vill.

 

Vad prater man om?

 

* Det kan handla om hur man känner sig, t. ex att man är deprimerad, nedstämd eller har ångest. Det kan också handla om livskriser såsom skilsmässa och dödsfall och traumatiska upplevenser. Relationsproblem i familj eller på arbete är också vanliga orsaker till att man söker terapi.

 

* I terapi försöker vi tillsammans att hittar ursaker av dina problem i ditt beteende, ditt förhållandesätt i nuet men också i barndem som är så djupt rotat att det är inte så lätt att upptäcker det själv ?

 

* Du kan prata om dig själv genom att prata om relationer och upplevelser både i nuet och tidigar. Så småningom kan du få hjälp att upptäcka vilka mönster du reagerar med och hur du är styrt av dina känslor. Det bearbetas och förändras.

 

Hur går psykoterapi till rent praktiskt?

 

Vi kommer överrens om tid, kostnad, hur ofta och hur länge behandlingen skall pågå. Oftast ses man en gång i veckan men det kan variierar. När vi träffas sitter vi i stolar mitemot vrandra så att man ses dvs kan titta i andras ögon. Terapin kan pågå allt från ett tiotal gånger till flera år. Den vanligaste är ett till ett och etthalvt år. när och hur vi avslutar behandlingen bestämmer vin tillsammans

 

Hur sker förändringen?

 

När ett förtroendefullt samarbete uppstår mellan dig och mig söker vi tillsammans efter orsaken. Du berätter och jag försöker att förstå på så sätt att jag sätter mig in i din situation utan att har samma förtvivlan som du. Så jag kan på sådant sätt ser vad det behövs för förändringen och hur du kan utfärda detta. Jag använder mina känslor att förstå dig och reflekterar de till dig så att du kan rätta till eller känner dig välförstått så att du kan gå vidare att funderar i djupet. I den dynamiken kan nya känslor, reaktioner och förståelse uppstå och bidra till en förändring.

 

Kan det verkligen hjälpa att prata?

 

Att få ord för sina känslor och för sin livsberättelse är en del i behandlingen. En annan del är den relation till terapeuten som uppstår där olika känslor kan uttryckas och de blir bemötta med respekt och förståelse-

 

Finns det någon forskning kring psykoterapi?

 

Det forskas mycket kring psykoterapi och olika terapimetoder. Forskningen visar att många får god hjälp, men också att det inte fungerar för alla. Som så mycket när det handlar om oss människor är den personliga upplevelsen och engagemanget som avgör

 

Empati är det viktigaste i det männsliga samspelet.

 

 

Dina frågor kan också besvaras på nätet

www.1177.se

 
 
 

dr fil Ingeborg Baldenius

Leg. psykolog och psykoterapeut

info@baldenius.se

tel 070 369 75 99