Traumaterapi NET

TRAUMATERAPI - NET 

NET - Narrative Exposure Therapy


I NET-metoden får patienten tillsammans med en terapeut konstruera en kronologisk berättelse av sitt liv, där tyngdpunkten ligger på den traumatiska händelsen.


NET-Metoden kan användas både på barn och vuxna som lider av traumarelaterade psykiska sjukdomar.  Dem som lider av Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD återupplever ofta minnen, vilket gör att de helst undviker sådant som kan väcka minnen av den traumatiska händelsen.


Att undvika minnen kan leda till svårigheter med att komma ihåg autobiografiska minnen. Med hjälp av NET-metoden sätts minnesfragment av den traumatiska händelsen ihop till en sammanhängande berättelse.

 

Behandlingens struktur


  1. (1–2 sessioner, 90–120 min): Strukturerad klinisk intervju och genomgång av traumatiska händelser. Psykoedukation.
  2. (1 session, 90–120 min): Livslinjen (valfritt)
  3. (4–12 sessioner, 90–120 min): Kronologisk narrativ exponering med fokus på känslomässigtladdade händelse.


Aktiva komponenter


  1. Kronologisk rekonstruktion av autobiografiskt minne.
  2. Imaginär exponering av brännpunkter och full aktivering av minnen som kan modifiera rädslonätverket.
  3. Meningsfulla kopplingar och integration av fysiologiska, sensoriska, kognitiva och emotionella responser till tid, plats och sammanhang i livet.
  4. Kognitiv omstrukturering gällande beteenden och tankar, samt omtolkning av mening genom bearbetning av traumatiska händelser.
  5. Framhålla positiva livshändelser för att aktiviera resurser och korrigera grundantaganden.
  6. Återfå värdighet