EMDR

EMDR

Vad är EMDR?


EMDR är en form av psykoterapi, från början avsedd för behandling av personer med posttraumatiskt stressyndrom  men numera tillämpad på olika former av psykiska besvär.


EMDR skapades av Francine Shapiro, psykolog och forskare vid Mental Research Institute i Palo Alto, USA. Det är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som framgångsrikt hjälpt tusentals människor över hela världen. EMDR har använts för psykologiska svårigheter efter traumatiska upplevelser såsom övergrepp, trafikolyckor, rån, traumatiska förluster, överfall o.s.v. EMDR har också använts för behandling av prestationsångest, bristande självförtroende, fobier och andra traumarelaterade tillstånd. Även andra plågsamma upplevelser som exempelvis mobbing och kränkningar i arbetet kan bearbetas med EMDR. EMDR är en komplex metod som jag kombinerar med Rogers samtalsterapi.

Hur EMDR funkar

Lujdfil EMDR