Trauma & Kris

Trauma & Kris

Vad är en Trauma?


Trauma eller sk posttraumatisk stressyndrom kan drabba en person som varit med om exempelvis misshandel, våldtäkt, en olycka, krig eller en naturkatastrof. Det finns flera behandlingar som kan hjälper. Posttraumatiskt stressyndrom förkortas till PTSD efter engelskans posttraumatic stress disorder. Det kan drabba dig om du varit med om en svår händelse som inneburit livsfara eller en allvarlig kränkning av din integritet. Det kan handla om:

rån, misshandel, sexuella övergrepp, olyckor, tortyr, krigshändelser

svåra upplevelser under intensivvård, en svår förlossning.


Vid posttraumatiskt stressyndrom återupplever man den traumatiska händelsen, blandat med känslor av skräck eller vrede. Återupplevelsen kan utlösas av yttre sinnesintryck eller händelser som påminner om traumat. Även barn och unga kan drabbas av posttraumatiskt stressyndrom.


Symtom vid posttraumatiskt stressyndrom


De vanligaste symtomen vid posttraumatiskt stressyndrom är:


  • att återuppleva traumat i form av återkommande och påträngande minnesbilder. Det kan ske både när man är vaken och när man sover, då i form av mardrömmar.
  • att man försöker undvika allt som på något sätt påminner om traumat.


Det kan leda till

  • att man isolerar dig från familj, vänner och arbetskamrater.
  • en överdriven vaksamhet. Den överdrivna vaksamheten kan göra att man blir onormalt lättskrämd och lättirriterad.
  • Man kan få omotiverade vredesutbrott, koncentrationssvårigheter och problem med sömnen.
  • minnesförlust. Den kan vara total och är oftast begränsad till tiden precis före, under eller efter traumat.

2 av de vanligaste metoder

Behandlingen med Narrative Exposure Therapy NET


Narrativ exponeringsterapi (NET) är kulturellt universellt ingripande för behandling av överlevande från flera allvarliga traumatiska händelser, såsom organiserat våld, tortyr, krig, våldtäkt och övergrepp mot barn. Fältprov i sammanhang av pågående motstånd och katastrofområden, samt kontrollerade försök i olika länder, har visat att tre till sex sessioner kan vara tillräckliga för att ge betydande lättnad.

Ser text nedan

 Behandlingen med EMDR (Ögonrörelser)


En behandling som visat god effekt är EMDR = Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR. I EMDR återskapas de traumatiska minnena samtidigt som man använder en speciell teknik med ögonrörelser. Medan man är i trnce är man klarvaken och kan bearbetar traumat på ett ångestfritt sett.


ser film nedan