Mindfulness

Mindfulness

Vad är MINDFULNESS?


Mindfulness är att göra sig medveten om sin mentala aktivitet på ett avslappnat vis. Att lägga märke till hur du tänker och gör dina val för att förändra negativa vanor och motverka stress. Genom träning kan du förändra ditt sätt att se pä dig själv och din omvärld. 


Grunden i mindfulness är att inte ägna sin nutid till att ångra förgången tid och oroa sig för framtiden. Istället bör vi fokusera mer på den tid vi är nu. 


Motto

”Du måste inte klara allt.

Det du klarar är fullkomligt tillräckligt.”
Hur gör jag att hamna i nuet?


Sätt dig bekvämt med rak hållning. Blunda gärna. Fokusera på hur du andas, försök att endast koncen- trera dig på hur luften kommer in i lungorna och ut igen – följ varje andetag. Fundera över var andningen känns mest. Upprepa tills du känner dig lugn och tillfreds.