Autogen träning

Autogen träning

AUTOGEN TRÄNING utvecklades av en neurolog med namn Johannes Heinrich Schultz (1884—1970). År 1932 skrev han en bok om sin teori, där han förklarade att namnet var härlett från de grekiska orden autos, som betyder ”själv”, och genesis, som betyder ”födelse” eller ”ursprung”. Autogen träning betyder därför ordagrant en träning som har sitt ursprung eller föds inom en själv.


Den autogena träningen är indelad i två stadier, en grundkurs och en påbyggnadskurs. Grundkursen består av en serie om sex övningar, som successivt skall inläras och utföras under några minuter flera gånger om dagen. Varje övning inbegriper en kort fras som patienten uppmanas koncentrera sig på så intensivt som möjligt. Han skall i sitt sinne upprepa denna fras medan han utför övningen. 


När en person utför den första övningen och föreställer sig att ”högerarmen är väldigt tung”, känns därför armen verkligen tung. Efter detta första övningen följer den andra: ”Högra (vänstra) armen är väldigt varm.” Allteftersom varje sådant övning lärs in och övas tills det behärskas, läggs nya övningar till. De fyra sista övningarna ägnas åt att lära den övande att själv reglera hjärtverksamheten, andningen, de inre organen och sinnet. Under hela träninngen skall den övande alltid koncentrera sig på tanken: ”Jag är fullkomligt lugn.”


Avsikten är att uppnå fullständig fysisk avslappning för att därigenom lära sig att behärska kroppen, tvinga den att följa sinnets befallningar. 

 

Börja med denna övning. Det är på engelska men det funkar bra.


Handbok för autogen träning


 • Lägg dig skönt tillrätta
 • Ta ett djupt andetag och blås ut luften
 • Blunda
 • Tänk – Jag är fullständigt lugn


Öva 3 gånger/dag 5-10 min och vid sänggåendet Öka på med en suggestion i veckan


Övning Nr 1 VÄRME

Föreställ dig att det hänger en tung vikt på dina händer/armar/ben. Det är en känsla att något drår ner dig, du sjunker djupt i sanden, i sängen.


  Mina armar är tunga, upprepa sex gånger.

 • Jag är fullständigt lugn, upprepa tre gånger        
 • Mina ben är tunga x6
 • Jag är fullständigt lugn x3                
 •  Hela min kropp är tung x6        
 •  Jag är fullständigt lugn x3


Övning Nr 2 TYNGDEN

Föreställ dig att du ligger på stranden och solen skiner på dig, du ligger i en solarium eller något varmt som du tycker om.


 • Mina armar är varma, upprepa sex gånger
 • Jag är fullständigt lugn, upprepa tre gånger
 • Mina ben är varma x6
 • Jag är fullständigt lugn x3
 • Hela min kropp är varm x6
 • Jag är fullständigt lugn x3

Övning Nr 3 HJÄRTA

Förställ dig ditt hjärta och du ser hur det slå regelbundet och starkt


 • Mitt hjärta slår regelbundet och starkt x6
 • Jag är fullständigt lugn, upprepa tre gånger
 •  Mitt hjärta slå regelbundet och starkt x6
 • Jag är fullständigt lugn x3
 •  Mitt hjärta slår regelbundet och starkt x6
 • Jag är fullständigt lugn x3

Övning Nr 4 ANDNING

Föreställ dig att någon annan eler vinden t.ex hjälper dig att andas. Överge dig vinden.


 •  Min andning är lugn och skön, jag andas x6
 • Jag är fullständigt lugn, upprepa tre gånger
 •  Min andning är lugn och skön, jag andas x6
 • Jag är fullständigt lugn x3
 •  Min andning är lugn och skön, jag andas x6
 •  Jag är fullständigt lugn x3


När du kan alla moment, efter ca två månader, så räcker det med att tänka: min högra arm är tung...min högra arm är varm... Så kommer resten av sig själv.


Det finns andra autosuggestioner gällande inställning till livet, hantering av sjukdom, mindfulness osv.  


Detta lär du dig hos mig.