Kognitiv beteende terapie - KBT

Kognitiv beteende terapi - KBT

Kognitiv Beteende Terapi eller kort sagt KBT


Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en av de vanligaste och bäst studerade formerna av psykoterapi. Den kombinerar två terapeutiska metoder: kognitiv terapi och beteendeterapi. Jag använder vissa metoder för att underlätta förändringen och insikt i det egna beteende och dess ursprung.


Vilka behandlingsmetoder som används beror på problemet, sjukdomen eller störningen. Men den grundläggande idén om terapi är alltid densamma: vad vi tänker, hur vi uppträder och vilka känslor andra utlöser i oss är nära besläktade - och är avgörande för vårt välbefinnande.

Termen "kognitiv" härstammar från det latinska "kognos" och betyder "att känna igen". I kognitiv terapi handlar det om att bli tydlig om dina tankar, attityder och förväntningar. Målet är att erkänna falska och stressande övertygelser och sedan att förändras, eftersom det ofta inte bara är saker och situationer själva som orsakar problem, utan också den kanske för stora betydelsen som ges dem.


Men kognitiv terapi kan lära dig att ersätta fel tänkande mönster med mer realistiska och mindre skadliga tankar. KBT hjälper dig att tänka tydligare och kontrollera dina egna tankar bättre.

Oftats använder jag övningar för att underlätta förändringen. Då få du läxa som du kan utföra under tiden när vi inte träffas.