Familjekris - Sorg - Förlust

Familjekris - Sorg - Förlust

Familjeterapi


För er som har:


  • Svårigheter med kommunikationen mellan medlemmar i familjen
  • Svårigheter med föräldrar, svärföräldrar och släkt
  • Bekymmer när man ska få, har fått eller har barn
  • Bekymmer med en tonåring
  • Åldrande
  • Vardagsbekymmer i familjelivet

Sorg, förlust, olyckor, traumabearbetning


Sorg kan man se som en naturlig reaktion på en förlust t ex. dödsfall, olycka, separation,  arbetslöshet eller allvarliga/kroniska sjukdomar.


Det finns tydligen krav i vart samhälle att vara stark och förnuftig och inte visa vad man verkligen känner. Vi får beröm om vi är duktiga och att klara allt själv och inte vara besvärlig för andra människor.


På det viset börjar vi att dölja vår sorg och elände och skaffar oss "läderhud" eller döljer våra känslor för att visa sig "normal". Detta förhindrar bearbetningen och stegen framåt. 


Samtalsterapi ger dig en möjlighet att börja med bearbetningen så att du kan leva med  förlusten och få ny livsglädje. Det är aldrig för sent att bearbeta sorgen.


Att leva i en relation är någonting de flesta önskar


Detta är oftast inte helt problemfritt. De problem som uppstår i en relation grundar sig ofta i kommunikationsproblem. Det är långt ifrån alla som talar samma språk. De allra flesta som lever i en relation har en gemensam önskan och strävan mot att leva ett bra liv tillsammans. Tillvägagångssättet att nå dit kan många gånger skilja sig markant, men målet är ofta detsamma. Problemen som uppstår grundar sig oftast i missförstånd. Man talar om samma sak, men på olika sätt och då uppstår missförstånd som ofta leder till gräl och i värsta fall till separation. Att välja parsamtal innebär att det finns en objektiv person med i samtalet som kan kommunicera och hitta den gemensamma nämnaren. Som objektiv är det lättare att notera att paret avser samma sak men att det i kommunikationen kan låta som om paret pratar om helt olika saker.


Alltså måste man förnya eller omdefiniera den gemensamma grunden för parrelation men hur gör man det?


Fokus i den gemensamma terapin ligger inte enbart på aktuella relationsproblem utan även på det som har hänt, det som har förändrats och på kommunikationen, hur man interagerar med varandra och hur man glidit isär.


Vad gör man i en parterapi?


Varje parkonstellation är unik. Det konkreta behandlingsarbetet vid en parterapi anpassas därför såväl innehållsmässigt som utförande till de specifika behov och förutsättningar som gäller i respektive par.