Online-terapi

ONLINE TERAPI

Certificate in Onlie and Telephone Counselling


Vad är ONLINE TERAPI ?


Är det en NÖDLÖSNING?

Är det bara bra i CORONA-TIDER?

Ar det bara bra om man har en lång väg till mottagningen eller bor i en annan stad?  OSV OSV


MEN

Vad innebär det att få behandlingen i ett digitalt format, dvs att träffa mig som psykoterapeut via video.


Internet-KBT (Kognitiv Beteende Terapi)  är den metod som har mest forskningsstöd av de digitala behandlingarna. Därför använder jag den i första hand. Oftast använder jag ett program som man gar igenom tillsammans. 


Mellan vara digitala möten skickar jag dessutom textmeddelande eller ljudmeddelande eller vidoclipp som du kan använda.


Att träffa mig via video, i till exempel en app på din telefon, har blivit mycket vanligt och kontakten är väldigt lik den som vanligtvis sker när man träffas på en mottagning. Du kan ha samtalet hemifrån eller från en annan plats som du känner dig bekväm med. Hur lång tid varje session tar och hur lång behandlingen är beroende på vad vi gemensam bestämmer i förväg.


Vissa kan ha funderingar kring hur den personliga kontakten med psykologen blir om den sker på distans. Forskningen visar att det går att skapa goda relationer i psykologisk behandling på distans, både när den sker via video och när kontakten sker i textformat.

Fungerar behandlingar online för alla sorts problem? Precis som vid psykologisk behandling där man träffar sin psykolog på en mottagning så ser det olika ut vilka sorters problematik som digital behandling är effektiv för. Alla behandlingar startar med en bedömning av din problematik och om det passar att arbeta på detta sätt. 


Om du tar del av din behandling i hemmet är det viktigt att tänka på att hur du skyddar dig själv från att andra tar del av det som sägs och görs i behandlingen. Ett tips är att ha hörlurar i videosamtalen, sitta avskilt med stängd dörr eller se till att ingen kan se vad du skriver på din dator/mobil när du gör övningar och hemuppgifter.


För att öka sannolikheten att det blir av kan det vara bra att boka in tider i sin kalender.


Jag påminner dig dagen innan nästa möte per SMS.

.