Avtal
Dr fil Ingeborg Baldenius-psykolog och terapeut

Avtal

Psykoterapikontrakt


mellan


Ingeborg Baldenius som psykoterapeutisk behandlare


och


NN som patientDet första samtalet ska klargöra orsaken till behandlingen och organisationsfrågor.


I diagnostiska fasen analyserar vi problemet tillsammans och skapar förutsättningar för behandlingsplanering.


Behandlingsfasen sträcker sig vanligtvis över 25 sessioner, vilket vanligtvis är en period av cirka 6 månader. Beroende på typ av problem kan detta variera. Sessioner ordnas vanligtvis med veckovisa intervaller i början. Intervallerna ökar vanligtvis mot slutet. 


Psykoterapi hjälper en människa att hjälpa sig själv. Aktivt deltagande, till exempel förberedelse och uppföljning är mycket viktigt för terapeutisk framgång. Du bör planera två till tre timmar i veckan för att göra terapeutiska läxor.


Terapin avslutas när patienten och terapeuten tillsammans bestämmer att terapimålet har uppnåtts.

På slutet utvärderas behandlingen och diskuteras hur framgången kan bibehållas.


Bekräfta med din signatur att du har läst informationen ovan och skickas per mail.


Datum:                                          Patientens namnteckning: ...............................................................................

                   

                                                    

.P.S. 

Terapien genomförs med Skype/Whatsapp/Signal/Facetime/TEAMS eller på plats i min mottagning.


Tystnadsplikt

En legitimerad pyskoterapeut arbetar under sekretess så du kan prata om vad du vill utan att terapeuten berättar för någon annan om det.


Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera