Personlig utveckling och coaching

Personlig utveckling är att lära känna sitt inre bättre och lära sig vad man egentligen vill.


  • Det första är att veta var man står idag och det andra är att veta vart man vill komma.
  • Hela tiden när man jobbar med personlig utveckling ska fokus vara på det  som sker här och nu.
  • Här pratar jag bara om mental förbättring och det innebär att du förbättrar  ditt självförtroende, din  självkänsla, dina målbilder och din motivation.


Varför personlig utveckling?

  • Mindre stress genom att lära sig stresshantering
  • Bättre  prestationsförmåga
  • Bättre självförtroende
  • Ökad medvetenhet i nuet - mindfulness


Intresseanmälan