Online terapi

Online terapi

Det är möjligt att få tillgång till PSYKOTERAPI via din dator.  Man får lära sig om den egna problematiken, exempelvis om hur tankar och kroppsliga reaktioner samspelar, och man får lära sig olika tekniker eller strategier för att hantera och komma tillrätta med sina  problem.


Just nu kan du anmäla dig till följande adress

http://psykologonline.nu/skypeterapi/

Detta är ett externt företag (deras logga är synlig här) som debiteras extra. Jag planerar att blir medlem i detta företag.


I min mottagning arbetar vi såhär:


Vi lära känner varandra i ett personlig samtal  och sedan fortsätter vi med SKYPE  eller FACETIME.


ANMÄL DIG

så att vi kan träffas för mer information