Vad är en trauma

Vad är en Trauma och varför måste det behandlas?


I posttraumatisk stressyndrom kan drabba en person som varit med om exempelvis misshandel, våldtäkt, en olycka, krig eller en naturkatastrof. Det finns flera behandlingar som kan hjälper. Posttraumatiskt stressyndrom förkortas till PTSD efter engelskans posttraumatic stress disorder. Det kan drabba dig om du varit med om en svår händelse som inneburit livsfara eller en allvarlig kränkning av din integritet. Det kan handla om:

rån, misshandel, sexuella övergrepp, olyckor, tortyr, krigshändelser

svåra upplevelser under intensivvård, en svår förlossning.


Traumat kan vara personligt, som misshandel i hemmet, eller opersonligt, som en olycka.


Vid posttraumatiskt stressyndrom återupplever man den traumatiska händelsen, blandat med känslor av skräck eller vrede. Återupplevelsen kan utlösas av yttre sinnesintryck eller händelser som påminner om traumat. Även barn och unga kan drabbas av posttraumatiskt stressyndrom.


Symtom vid posttraumatiskt stressyndrom

De vanligaste symtomen vid posttraumatiskt stressyndrom är:

* att återuppleva traumat i form av återkommande och påträngande minnesbilder. Det kan ske både när man är vaken och när man sover, då i form av mardrömmar.

* att man försöker undvika allt som på något sätt påminner om traumat.


Det kan leda till

*att man isolerar dig från familj, vänner och arbetskamrater.

* en överdriven vaksamhet. Den överdrivna vaksamheten kan göra att man blir onormalt lättskrämd och lättirriterad.

* Man kan få omotiverade vredesutbrott, koncentrationssvårigheter och problem med sömnen.

* minnesförlust. Den kan vara total och är oftast begränsad till tiden precis före, under eller efter traumat.


Besvären vid posttraumatiskt stressyndrom kommer vanligtvis inom några veckor efter den traumatiska händelsen. Men ibland tar det längre tid, upp till månader eller år.

För många går symtomen över av sig själv. Cirka 40 procent av dem som utvecklat posttraumatiskt stressyndrom en månad efter ett trauma har inte längre besvär ett år senare.


Behandling av posttraumatiskt stressyndrom

Posttraumatiskt stressyndrom är ett tillstånd som kräver en långsiktig behandling. Det sociala nätverket spelar en stor roll för möjligheterna att bearbeta sina upplevelser.

En behandling som visat god effekt är EMDR = Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR. I EMDR återskapas de traumatiska minnena samtidigt som man använder en speciell teknik med ögonrörelser. Medan man är i trnce är man klarvaken och kan bearbetar traumat på ett ångestfritt sätt. En annan behandling är NET = Narrative exposure Therapy. Båda metoder finns beskriven nedanför.
Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera