Traumaterapi med NET - Narrative Exposure Therapy

NET - Narrative Exposure Therapy i samarbete med VÅRSTA /länk TraumaklinikenI NET-metoden får patienten tillsammans med en terapeut konstruera en kronologisk berättelse av sitt liv, där tyngdpunkten ligger på den traumatiska händelsen.


NET-Metoden kan användas både på barn och vuxna som lider av traumarelaterade psykiska sjukdomar.  De som lider av PTSD återupplever ofta minnen, vilket gör att de helst undviker sådant som kan väcka minnen av den traumatiska händelsen.


Att undvika minnen kan leda till svårigheter med att komma ihåg autobiografiska minnen. Med hjälp av NET-metoden sätts minnesfragment av den traumatiska händelsen ihop till en sammanhängande berättelse.


Behandlingens struktur

Del 1: (1–2 sessioner, 90–120 min): Strukturerad klinisk intervju och genomgång av traumatiska händelser. Psykoedukation.

Del 2: (1 session, 90–120 min): Livslinjen (valfritt)

Del 3: (4–12 sessioner, 90–120 min): Kronologisk narrativ exponering med fokus på känslomässigtladdade händelse.


Aktiva komponenter

1. Kronologisk rekonstruktion av autobiografiskt minne.

2. Imaginär exponering av brännpunkter och full aktivering av minnen som kan modifiera rädslonätverket.

3. Meningsfulla kopplingar och integration av fysiologiska, sensoriska, kognitiva och emotionella responser till tid, plats och sammanhang i livet.

4. Kognitiv omstrukturering gällande beteenden och tankar, samt omtolkning av mening genom bearbetning av traumatiska händelser.

5. Framhålla positiva livshändelser för att aktiviera resurser och korrigera grundantaganden.

6. Återfå värdighet

Video Titel

Prof FRANK NEUNER

Föredrag på engelska

Video Titel

Dr MAGGIE SCHAUER

Reportage på tyska


 

Video Titel

DR TIFFANY -

Om NET psychotherapy 

Föredrag på engelska

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera