SVAR på psykoterapi och rådgivning

Empati och Acceptans

mitt motto  

Psykologisk psykoterapi och psykologisk rådgivning till dig som  har tappat fotfästet


Men vad är psykoterapi egentligen?

  • För mig är psykoterapi i första hand en samtalsbehandling. I vissa fall utökar jag den med olika metoder som hypnos/avslappningsmetoder eller traumaterapi. Dessa metoder kan du finna på denna hemsida. Du träffar mig som terapeut mer eller mindre regelbundet och vi arbetar tillsammans med det som är problematiskt eller smärtsamt för dig.
  • Du kommer till mig när det inte räcker med att tala med vänner eller familj om det du upplever eller har upplevt.


Terapi, rådgivning - Behövs det?

De flesta människor känner någon gång i livet behov av att prata med någon utomstående.

Det kan till exempel vara vid en akut kris eller livskris, problem i relationer, i arbetssituationen, oro för barnen, stress, ångest/oro, nedstämdhet eller beroendeproblematik.

Med hjälp av olika psykoterapeutiska metoder arbetar en psykolog/psykoterapeut för att främja utveckling eller undanröja hinder för utveckling.


Hur känns det att tappa fotfästet?

Du vet inte hur du kan gå vidare i livet, hur det kan bli lyckligt igen.

Du har en önskan att dela dina problem med en annan människa som inte är en av dina närstående.


Hur vet jag att jag behöver psykoterapi?

Du känner att du inte kommer vidare utan hjälp. Du kan också fylla i formuläret som finns på PSYKOTEST nedan för att få en indikation.


Måste jag ha en "diagnos"?

 Du bestämmer själv om du behöver hjälp eller inte, för men klara livet utan stöd.


Måste jag ha allvarliga problem för att använda mig av terapi?

Du kan ha vilket problem som helst, det finns ingenting som är för lindrigt eller för svårt.

Det finns olika problemställningar som kräver psykoterapi eller åtminstone psykologisk rådgivning. Man behöver inte vara sjuk eller sjukskriven för att ha nytta av psykoterapi. Psykoterapi kan hjälpa till att återhämta sig snabbare eller förebygga allvarliga psykiska problem. Men det finns en hel del psykiska problem som kan lösas bättre med psykoterapi.


Hur går psykoterapi till, rent praktiskt?

Vi kommer överens om tid, kostnad, hur ofta och hur länge behandlingen skall pågå. Vi gör ett avtal, så att du känner dig trygg. Oftast ses man en gång i veckan men det kan variera. Terapin kan pågå allt från ett tiotal gånger till flera år.  När och hur vi avslutar behandlingen bestämmer vi tillsammans. Du har alltid friheten att avsluta när du vill.


Hur sker förändringsprocessen?

  • När ett förtroendefullt samarbete uppstår mellan dig och mig söker vi tillsammans efter orsaken. Du berättar och jag försöker att förstå och sätter in mig i din situation utan att ha samma förtvivlan som du. Jag kan på så sätt se vad som behövs för förändring och hur du kan genomföra detta.
  • Jag använder mina känslor att förstå dig och reflektera de tillbaka till dig så att du kan rätta till eller känna dig förstådd. I den dynamiken kan nya känslor, reaktioner och förståelse uppstå och bidra till en förändring.
  • Att i ord uttrycka sina känslor och sin livsberättelse är en del av  behandlingen. En annan del är den relation till mig som uppstår där olika känslor kan uttryckas och de blir bemötta med respekt och förståelse.


Tystnadsplikt

En leg. psykoterapeut arbetar under sekretess så du kan prata om vad du vill utan att terapeuten berättar för någon annan om det.  

Anmäl dig för information 

 
 
 
 
 

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera