Priser - Avtal - Etiska riktlinjer

Innehåll

1. priser f.o.m 2017

2. specifikation

3. Avtal varför?

4. Avtalsförslag

5. Etiska riktlinjer

1. Priser

2. Psykoterapipriser specifikation

 • Personcentrerad Samtalsterapi 50 min - 500 kr                                                          


 • Parterapi eller samtal pga skilmässa mellan 50 och 100 min - 750kr


 • Traumaterapi (EMDR eller NET) 100-120 min - 750kr


 • Hypnos minst 60 min - 500kr


 • Avslappning och ledning till självhypnos 30 min

                         

 • Första kontakt 30 min, inklusiv testundersökning 50-60 min - 500 kr


 • Online terapi/rådgivning via Skype eller Facetime 30-60 min- efter avtal
 • Innan terapin börjar utfärdas ett kontrakt (se nästa rubrik - kontraktförslag)


 • Förändringundersökning efter 3 månader - utan kostnad

3. Varför behövs det ett   avtal och vad innebär det?


 • Du som patient har rätt att veta vad du ger dig in på, både ekonomiskt, tidsmässigt och vad gäller förväntad behandlingseffekt.


 • En annan anledning är att psyket inte alltid är rationellt. Ofta drar vi oss undan från en behandling när den börjar bli jobbig. Och ofta är det när en behandling börjar bli jobbig som den också börjar leda till någon effekt.


 • Att gå i psykoterapi innebär att starta en psykisk process som man måste fullfölja om man vill se några bestående förändringar hos sig själv. Det innebär också att det måste vara psykologen i samtal med dig som patient som avgör när behandlingen är fullföljd, och inte enbart du själv. Att avsluta en behandling är ett och ömsesidigt beslut.


 • Det psykoterapeutiska samarbetet innebär att kontakten mellan patient och psykoterapeut är reglerad, d v s bygger på en ömsesidig överenskommelse, ett kontrakt eller avtal, som görs inför påbörjandet av en psykoterapi.

Jag kallar kontraktet som avtal pga att det inte är juridiskt bindande.


 • Avtalet reglerar förhållandet mellan patient och psykoterapeut vad gäller tider, arvode, sekretess, terapins frekvens och hur avslutning skall ske.


 • I avtalet ingår även att ge patienten en beskrivning av vad psykoterapi är, vad som förväntas av patienten och vad patienten kan förvänta sig av psykoterapeuten.


 • Patienten informeras om planerade uppehåll.


 • Diagnostisk bedömning görs enligt  psykoterapeutiska förklaringsmodeller.


 • Behandlingsmål formuleras tillsammans med patienten.


 • Diagnostisk bedömning och behandlingsmål skrivs in i journalen.


 • Journalen är tillgänglig för patienten. Terapeutens egna bedömningar och minnesanteckningar ingår inte i journalen.4. AvtalsförslagPsykoterapiavtal

mellan

Dr. fil Ingeborg Baldenius (Leg. Psyokolog och Psykoterapeut) som psykoterapeutisk behandlare

och

........................................................................(NN)


NN berättar om följande huvudsymtom:


.........................................................................................

Ingeborg har beskrivit vilken typ av behandling som genomförs och varför. • NN och Ingeborg är överens om att genomföra en 

O psykoterapeutiskt behandling eller    O provterapi  (sätt kryss)

 • Båda har kommit överens om följande mål

...............................................................................

 

 • Båda parter har kommit överens om att frekvensen ska vara .............. i vecka/månad.
 • Om terapien inte kan genomföras pga olika själ måste dett meddelas helst två dagar innan.
 • Semestertider angers i god tid av båda parter.
 • Under vissa omständigheter kan Skype terapi genomföras under semestertiden.
 • Det första 5 behandlingarna ska anses som en provterapi.
 • Efter provterapien förnyas avtalet.
 • Efter 10 timmar görs en evaluering, så att NN vet att vi är på rätt "väg".
 • Kostnad efter prislistan.


 • Behandlingen avslutas ömsesidigt när målet har nåtts.


           __________________________________________

           Ingeborg Baldenius                                         NN5. Etiska riktlinjer för psykoterapeuter

Riksföreningen Psykoterapi Centrum har lagt ut etiska riktlinjer för psykoterapeuter som är allmän giltig. Det är en intresseorganisation med uppgift att stödja och utveckla psykodynamiskt orienterad psykoterapi.

Min verksamhet kommer at blir medlem i föreningen.


Varsogod och titta pånedanstående länk.

http://www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se/dokument/EtikpsykoterapeuterRPC.pdf


Frågor och information